Solo-apparatuur

Veel mensen die hoortoestellen dragen hebben nog steeds moeite om spraak duidelijk te horen over grote afstanden of in gezelschap. Ondanks dat moderne hoortoestellen steeds geavanceerder zijn en meer kunnen, blijven deze situaties lastig. Heeft u ook nog steeds moeite met het verstaan in gezelschap? Ondervindt u moeilijkheden tijdens gesprek(ken) in een groep, drukke restaurants en feestjes, of heeft u moeite om te horen tijdens vergaderingen of in de auto? Als het antwoord op één van deze vragen ja is, dan kan Solo apparatuur u helpen beter te horen en te begrijpen.

Wat is solo apparatuur?

Solo apparatuur, ook wel bekend als FM-systemen is een draadloos systeem dat u helpt spraak beter te verstaan in rumoer en over afstanden tot 20 meter. FM-systemen werken samen met hoortoestellen en werken als volgt: de persoon waarmee u spreekt, heeft een zendmicrofoon vast (of u plaatst deze in het midden van het gezelschap). Deze zender vangt de spraak op en maakt gebruik van radiogolven om deze naar de FM-ontvangers te sturen. De ontvangers worden aangesloten op uw hoortoestel. Het resultaat? U hoort de woorden van de spreker rechtstreeks in uw hoortoestel, zonder storend achtergrondlawaai, zodat u volledig kunt genieten van en 100% kunt deelnemen aan elk gesprek.

De apparatuur wordt in de meeste gevallen in bruikleen verstrekt, hierdoor gaat het niet ten koste van uw eigen risico en betaalt u ook geen eigen bijdrage.
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van soloapparatuur moet het gehoorverlies op het slechtste oor een HoorIndex hebben van 35 dB.  Het audiogram mag niet ouder zijn dan 6 maanden en er is een recept nodig van een KNO-arts of audioloog. Wij kunnen u informeren naar uwmogelijkheden.